Kush jemi ne

Studio ligjore “Fusha & PARTNERS Law Firm”, është themeluar me qëllim që t’ju ofrojë klientëve të saj shërbim të specializuar në fushën e së drejtës, duke i përfaqësuar ata në çështjet e tyre me një shtrirje kombëtare dhe ndërkombëtare, në të gjitha nivelet e gjykimit.

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron shërbimet e mëposhtme…

PENALE

Asistencë ligjore gjatë proçesit penal, duke filluar që nga momentet e para 

CIVILE

Konsulencë juridike në lidhje me lindjen e detyrimeve

kontraktore …

FAMILJARE

Asistencë dhe konsulecë ligjore për zgjidhje martese, përgatitje të akt marrë­veshjeve …

ADMINISTRATIVE

Konsulencë në komunikimin me organet e administratës shtetërore, asistencë …

TREGTARE

Konsulencë dhe asistencë juridike në themelimin e shoqërive tregtare, 

në formën ligjore

PUNESIMI

Konsulecë ligjore dhe përfaqësim në gjyqë, për çështje që kanë të bëjnë me largimin nga puna

Misioni yne

Misioni ynë është i qartë, jemi të dedikuar për një përfaqësim sa më transparent përpara ligjeve duke mbrojtur të drejtën dhe vetëm të drejtën. Për mbështetje maksimale profesionalisht për të qënë të barabartë përpara ligjit!

Kontakt i shpejtë

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron Për çdo paqartësi që keni, jeni të lutur të na kontaktoni. Stafi yne me përvojë të gjatë në këtë fushë do t'ju pergjigjet në një kohë të shkurtër. Veprojmë me objektivitet dhe në interesin më të lartë të klientëve tanë, për zgjidhjen më të përshtatshme të problemeve apo konflikteve të tyre.

12 + 12 =