Familjare

  • Zgjidhje martese dhe përfaqësim përpara organeve gjyqësore;
  • Ndarjen e pasurisë së përbashkët, pjestim pasurie.
  • Caktim detyrimi ushqimor, kundërshtimi i tij, apo ndryshimi i masës së pensionit ushqimor.
  • Kundërshtim atësie, amësie të fëmijëve.
  • Si dhe çdo problem tjetër që ka lidhje me çështjet familjare.

Kontakt i shpejtë

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron Për çdo paqartësi që keni, jeni të lutur të na kontaktoni. Stafi yne me përvojë të gjatë në këtë fushë do t'ju pergjigjet në një kohë të shkurtër. Veprojmë me objektivitet dhe në interesin më të lartë të klientëve tanë, për zgjidhjen më të përshtatshme të problemeve apo konflikteve të tyre.

6 + 8 =